Toelatingsprocedure

Esloo leerbedrijf 838x318 2

De toelatingsprocedure van Esloo College geldt voor alle leerlingen die worden aangemeld vanuit het (speciaal) basisonderwijs en de overstap moeten maken naar het VO. Dit geldt ook voor leerlingen die op een basisschool zitten en nog recht hebben op ISK-onderwijs (Internationale Schakelklas). Gedurende het hele jaar kunnen kinderen van 12 tot 18 jaar worden aangemeld voor de Internationale Schakelklas.

Onze open dagen zijn op:
woensdag 23 januari 2019 van 16.00 uur tot 20.00 uur
zaterdag 26 januari 2019 van 10.00 uur tot 13.00 uur

Uiteraard kunnen ouders, basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs altijd een afspraak maken om met de leerlingen (PRO-advies) langs te komen om de school te leren kennen als het ‘in bedrijf’ is. De leerlingen krijgen op deze manier een goed beeld van de school.

Graag benoemen we de mogelijkheid om ons uit te nodigen om een presentatie te geven over het praktijkonderwijs tijdens een informatieavond voor schoolverlaters.

Als ouders kunt u contact opnemen voor bezichtiging/rondleiding van de school met dhr. Van Rongen (070-7002500, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

Als school kunt u een afspraak met dhr. Van Rongen maken voor een meedraaimiddag voor potentiele Praktijkonderwijsleerlingen.

Procedure toelatingsbeleid
Toelatingscriteria
Zij-instroom
Kennismaking
Aanmelding
Oudergesprek
Testdagdeel
Toelatingscommissie
Aanvraag Toelaatbaarheidsverklaring (TLV)
Plaatsingsgesprek

Lees meer over de toelatingsprocedure in hoofdstuk 6 van het document Leerlingenondersteuning. (download)
Hieronder online lezen kan ook!