Taalaanbod & ISK

Taalaanbod 838x318

Aandacht voor taal

De Nederlandse taal kan soms een struikelblok voor leerlingen zijn. Daarom bieden wij extra taallessen om aan een mogelijke taalachterstand te werken. Deze extra taallessen geven we aan de leerlingen in de onderbouw en aan de Internationale Schakelklas (ISK) op het niveau van praktijkonderwijs.

Hiervoor hebben we speciale methoden en leermiddelen ontwikkeld. We starten met een begintoets, zodat we het niveau kunnen bepalen en gericht te werk kunnen gaan.
In de lessen maken we gebruik van:
- Betekenisvolle en praktijkgerichte leersituaties
- Een heldere en rustige lay-out
- Natuurlijk genoeg oefenmateriaal en met kleine stappen in de leerstof

ISK (internationale schakelklas)
Kinderen van 12 tot 18 jaar kunnen zich aanmelden voor de internationale schakelklas (ISK). Na een intakegesprek proberen wij de leerlingen die in aanmerking komen zo snel mogelijk te plaatsen.

 Na plaatsing krijgen ze intensieve begeleiding op het gebied van de Nederlandse taal en cultuur. Het thuisfront zal ook betrokken worden bij dit programma.

In het programma van deze schakelklas is er dus extra aandacht voor Nederlands als tweede taal (NT2) maar ook voor rekenen/wiskunde. We werken door dit programma aan het behalen van de doelen uit het ontwikkelingsperspectief (OPP).
Hoofdstuk 7 van het document ondersteuningsprofiel. download het document ondersteuningsprofiel hier of lees het hieronder online.