Testdagdeel

Esloo leerbedrijf 838x318 2

De leerling is een dagdeel te gast op Esloo College. Het testdagdeel vindt plaats op een vaste dag in de week. Op een testdagdeel worden 4 nieuwkomers uitgenodigd.
Het testdagdeel heeft als doel een eerste indruk te krijgen hoe de leerling op onze school functioneert.
Het dagdeel bestaat uit twee onderdelen:
1: Leerlinggesprek; de leerling vult een Schoolvragenlijst in en er vindt een gesprek plaats met de zorgcoördinator en/of orthopedagoog en de leerling maakt een tekening van zichzelf. Dit wordt gedaan om zicht te krijgen hoe de leerling aankijkt tegen school en wat de verwachtingen zijn.
2: Meedoen met de les; de leerling gaat het laatste lesblok meedraaien in een onderbouw klas, bij voorkeur een praktijkvak. Op deze manier kan de leerling ervaren hoe er op onze school gewerkt wordt en krijgen wij een eerste indruk hoe een leerling zich in een lessituatie gedraagt.

Lees meer over de toelatingsprocedure in hoofdstuk 6 van het document Leerlingenondersteuning. (download)