Kennismaking

Esloo leerbedrijf 838x318 2
Nadat de leerling van de (speciale) basisschool het PrO-advies heeft gekregen maken ouders een afspraak voor een kennismakingsgesprek op school. Aan ouders wordt gevraagd het adviesformulier en het onderwijskundig rapport (OKR) van de (speciale) basisschool mee te nemen.

Dit gesprek vindt in principe plaats met de zorgcoördinator. Bij de kennismaking zijn de leerling én zijn ouders/verzorgers aanwezig. De zorgcoördinator vult de NAW-gegevens in op het formulier Aanmelding Esloo College, ze krijgen algemene informatie over het Praktijkonderwijs, specifieke informatie over Esloo College, er wordt ingegaan op het advies van de verwijzende school en ze krijgen een rondleiding.

De kennismaking is vrijblijvend. Naar aanleiding van de kennismaking zijn er 3 mogelijkheden:
1: De leerling en ouders/verzorgers zijn enthousiast en willen gelijk inschrijven.
2: De leerling en ouders/verzorgers willen zich verder oriënteren en eventueel op een later tijdstip een keuze maken. Wanneer de keuze later gemaakt wordt, komen ouders het adviesformulier op school inleveren.
3: De leerling en ouders/verzorgers kiezen voor een andere school.

De zorg coördinator neemt een week na de kennismaking contact op met de ouders om hun keuze (1,2 en 3) en voortgang van het proces te bespreken.

Lees meer over de toelatingsprocedure in hoofdstuk 6 van het document Leerlingenondersteuning. (download)