Leerlingenraad

Esloo leerlingenraad 383x318

Onze school heeft een actieve leerlingenraad. Om de maand komen deze enthousiaste leerlingen bij elkaar onder begeleiding van twee docenten. De leerlingenraad wordt voorgezeten door een van onze leerlingen. De leerlingenraad krijgt ook training in hoe je argumenten bedenkt om de schoolleiding te overtuigen, hoe je moet doorvragen, enz.. De leerlingenraad bezoekt ook bijeenkomsten met andere leerlingenraden, georganiseerd door Esloo, of Centrum 16/22. Allerlei onderwerpen komen aan de orde: De schoolregels, het leerlingenstatuut, het schoolreisje, oplossingen voor het uitlenen van materialen, de diploma-uitreiking, schoolfeesten, enz..