9 februari school weer open

Beste leerlingen/ ouders en verzorgers,

Het KNMI heeft voor morgen code geel afgekondigd (kans op gladheid).

Dat betekent dat Esloo College morgen weer open is. Ook alle stages gaan morgen weer door.

Alle kinderen die morgen op school les hebben, verwachten we op de afgesproken roostertijden op school.

Leerlingen die morgen thuis aan school werken, worden op de afgesproken tijden in Teams verwacht.

Doe voorzichtig als je naar school komt, want het kan nog op sommige plaatsen glad zijn.

Met vriendelijke groet,
Team Esloo College

School gesloten - online les

Beste leerlingen / ouders en verzorgers,

Het KNMI heeft code rood verlengd tot middernacht. Op dit moment geldt voor morgen tot 12.00 uur code oranje.
Als school vinden we het te veel risico om iedereen naar school en stage te laten komen.
Dat betekent dat alle leerlingen morgen niet naar school of stage gaan. De leerlingen kunnen thuis online aan hun schoolwerk.
De kinderen kunnen morgen vanaf 08.00 uur via Schoudercom vragen stellen aan hun mentor over het werk.

De leerlingen hebben volgens rooster een verplicht online moment met hun mentor in Teams.
Via Schoudercom krijgen alle leerlingen de tijd te horen van hun eigen mentor.

Groeten Team Esloo College

 sneeuwpop

Open dag App beschikbaar voor Apple & Google

Gisteren is de app live gegaan in de Apple App Store. Naast de webapp hebben we nu dus ook de beschikking over een native app. De app is te vinden in de App Store met de volgende zoektermen: LVODH en open dag app:

Bezoekers aan de webapp krijgen automatisch het aanbod om de app te downloaden (afhankelijk van hun type telefoon App Store of Google Play):

Er is tevens een nieuwe functionaliteit bij gekomen: (push) berichten. In de beheeromgeving heb je de mogelijkheid om berichten toe te voegen, die je naar geregistreerde gebruikers kunt versturen. Er komt nog een korte handleiding hiervoor. De verwachting is dat de pushberichten morgen werkend zijn.

Zodra gebruikers zich registreren, kunnen ze één of meer scholen volgen. Zij ontvangen dan pushberichten van die scholen die ze volgen.

De app is ook aangeboden bij de Google Play Store, maar daar is deze misschien nog niet geactiveerd door Google.

Apple App store open dag app Google play open dag app

Nieuw rooster en 1,5 meter afstand

Het kabinet heeft gisteren (12-01-2021)  besloten dat de lockdown verlengd wordt met drie weken.

Ook in de verlengde lockdown maakt het Kabinet voor een aantal schoolsoorten een uitzondering: Praktijkgerichte lessen mogen in alle leerjaren op school aangeboden worden.

Esloo College valt onder de schoolsoort PRO (praktijkonderwijs) en hoort daardoor bij die uitzondering.

Voor deze groep leerlingen geldt wel een nieuwe regel; zij moeten op school ook onderling 1,5 meter afstand houden.

De afstandsregel voor de leerlingen van Esloo College gaat donderdag 14-01-2021 in.

De minister-president sprak tijdens de persconferentie over het toepassen van de 1,5 meterregel ‘waar het enigszins kan’. Hiermee bedoelde hij het praktijkonderwijs en de beroepsgerichte lessen in het vmbo, waar het streng handhaven van de 1,5 meter tot ingewikkelde situaties kan leiden. De toevoeging ‘waar het enigszins kan’ is zo streng bedoeld als ze klinkt: daarvoor is de situatie ernstig genoeg.

Dit betekent voor Esloo College dat de klassen worden gehalveerd.

Het rooster en de inrichting van de lokalen zijn aangepast op de 1,5 meterregel.

Door de 1,5 meterregel zullen de  leerlingen meer zelfstandig thuis online moeten werken en zijn minder vaak op school aanwezig.

Per klas zullen er dezelfde  verplichte instructie momenten  in Microsoft Teams blijven.

Alle leerlingen blijven  op deze momenten verplicht om in Microsoft Teams in te loggen zoals op het rooster vermeld staat.

Naast de instructie en de mentorles online hebben de leerlingen praktijklessen op school. Deze lessen zijn ook in het rooster opgenomen.

De stages van de leerlingen van de klassen 4 en 5 zullen indien mogelijk doorgaan. Mocht u daar bezwaar tegen hebben, dan vragen wij u contact met de mentor van uw kind op te nemen.

Elke dag zal er bekeken worden hoeveel docenten er inzetbaar zijn voor de lessen. De roosterwijzigingen zullen zo snel mogelijk worden doorgegeven in SchouderCom.

Mocht u zorgen of vragen hebben over het hybride onderwijs, rooster, SchouderCom of stage dan kunt u contact opnemen met de mentor van uw kind.

Esloo College is open vanaf 4 januari 2021

Na de toespraak van de minister president op 14 december 2020 was het nog onduidelijk of wij online les moesten gaan geven of dat we open mochten blijven na de kerstvakantie.

Na veel overleg heeft Lucasonderwijs besloten dat de leerlingen van Esloo College na de kerstvakantie (04-01-2021) praktijklessen en een gedeelte van de theorielessen op school mogen volgen. Ook zal er instructie voor theorie online gegeven worden.

Na de vakantie is er een vast rooster waarbij er per klas diverse verplichte instructie momenten zullen zijn in Teams. Alle leerlingen zullen elke lesdag een verplicht mentoruur hebben via Teams. Alle leerlingen zijn op deze momenten verplicht om in Teams in te loggen. Naast de instructie en het mentoruur online hebben de leerlingen praktijklessen op school. Deze lessen zullen ook in het rooster opgenomen worden.

Als de leerlingen niet op school zijn of niet ingelogd zijn op de momenten die aangegeven staan in het rooster dan zullen die uren als ongeoorloofd verzuim genoteerd worden en zal het verzuimprotocol in werking gaan.

Het blijft dus belangrijk om de school te bellen als uw kind niet naar school kan komen of niet online kan werken.

Informatie over het rooster voor na de kerstvakantie is door de mentoren via Schoudercom en per post gestuurd worden naar alle ouders en leerlingen.

Mocht u hier vragen over hebben dan kunt u bellen met mevrouw Jellema; 070 7002500.