Update 26 maart! De examens op het Esloo College.

Den Haag, 26 maart 2020

Beste ouders/verzorgers,
Zoals u allen in het nieuws heeft kunnen horen, worden dit jaar de Centrale Examens geschrapt. Wat betekent dit voor onze school? De examens op het Esloo College bestaan uit de volgende onderdelen:
• Stage; we beoordelen de gelopen stage-uren. Gemiste uren door de maatregelen rondom het Coronavirus, worden uiteraard niet meegenomen in de beoordeling.
• Portfolio; dit kan via de mail worden ingeleverd, nagekeken en goedgekeurd. De mentor heeft hierover al contact met de leerlingen gehad.
• Eindgesprek PrOdiploma; dit wordt ook in een 1 op 1 situatie georganiseerd en kan dus gewoon doorgaan.
Voor de leerlingen die ook opgaan voor het Entreediploma gelden uiteraard de bovenstaande zaken, maar spelen er nog een aantal processen mee:
• Centrale examinering taal en rekenen; wanneer dit doorgang kan vinden is nog niet bekend. Het ROC Mondriaan is hier druk mee bezig. Zodra we hier duidelijkheid over hebben, laten we dit zo snel mogelijk weten
• Schrijftoets; dit kan individueel op school georganiseerd worden, planning volgt nog
• Keuzedeel; leerlingen weten wat er van ze verwacht wordt en gaan hier de komende weken mee aan de slag. De docenten communiceren hierover met de leerlingen en houden voor hen het examenboekje bij en tekenen dit af. Dit wordt dus allemaal op individuele basis georganiseerd en loopt gewoon door
• Examen spreken en gesprekken voeren; Dit kan op individuele basis georganiseerd worden. De planning hiervoor volgt nog.
• Proeve van Bekwaamheid; Deze staan per leerling individueel gepland en kunnen in principe nog steeds doorgaan. Zodra hier meer over bekend is laten we dit zo snel mogelijk weten.
De examens kunnen voor onze leerlingen dus gewoon door gaan en het behalen van het diploma loopt geen gevaar. Mocht u nog vragen hebben kunt u deze stellen aan de mentor van uw kind.


Met vriendelijke groet,
Team Esloo College

Update 15 maart! Maatregelen bestrijding coronavirus

Vandaag 15 maart heeft het kabinet bekend gemaakt dat scholen in het primair -, voortgezet – en middelbaar beroepsonderwijs en kinderopvang vanaf maandag 16 maart 2020 sluiten. De sluiting zal vooralsnog gelden tot en met 6 april 2020. Dit is een uitzonderlijke periode met veel onzekerheid. De maatregelen rond het coronavirus raken ons allen.

Wat betekent dit voor u?
We begrijpen dat de impact van dit besluit voor u als ouder/verzorger groot is. Ook voor de kinderen zal dit een periode zijn met minder zekerheid en houvast.

Klik hier voor de Ouderbrief

Actuele ontwikkelingen
Wij houden u via deze website op de hoogte van de actuele ontwikkelingen. Houd deze daarom in de gaten. Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht? Neem dan contact op met This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 070 7002500.
Website van het ministerie van Onderwijs. https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-onderwijs-cultuur-en-wetenschap

Restaurant ontvangt schaal gezonde schoolkantine

Gezondeschoolkantine

Het restaurant van het Esloo College heeft de gouden schaal van de gezonde schoolkantine in ontvangst mogen nemen. Deze schaal laat zien dat er gezond eten wordt verzorgd tijdens de pauzes. Meer informatie over de gezonde schoolkantine kun je 
hier vinden. 

Start Top Academie ministerie Rijnstraat 8

In januari zal op het ministerie locatie van Rijnstraat 8 een Top Academie klas starten. Op vrijdag 14 december ontvingen de leerlingen van esloo College meer informatie over hun stage en kregen ze een mooi welkomstpakket mee naar huis. De Top Academie is een hybride leerconcept, waarbij de grens tussen school en stage vervaagt. Hierin krijgen leerlingen de kans om op de werkvloer te groeien in het facilitaire vak.

Geslaagd diner!

Bediening team horeca

Op vrijdag 19 oktober heeft het team van de horeca gezorgd voor een geslaagd diner! De gasten waren zeer tevreden over het eten en de bediening! Bekijk hieronder de foto's.