Stage

Esloo stage 838x318 4

Via praktijklessen, arbeidstraining, interne en externe stages tracht de school aan vaardigheids- en competentieontwikkeling te werken om daarmee een passende plek op de arbeidsmarkt te verwerven en te behouden.

In de stages zijn 4 fases te onderscheiden.
Fase 1: oriëntatie op arbeid door arbeidstraining; in de les (klas 1) en in de oefenbedrijven (klas 2)
Fase 2: interne stage en begeleide externe stage (klas 3)
Fase 3: zelfstandige externe stage (klas 4)
Fase 4: uitstroom stage (klas 5)

Stages: In de onderbouw worden 2 keer per jaar bedrijfsexcursies georganiseerd om de leerlingen kennis te laten maken met bedrijven. In klas 2 vindt de interne oriëntatie bij de 4 oefenbedrijven plaats. In klas 3 lopen de leerlingen een begeleide externe stage. Vanaf klas 4 vindt de zelfstandige externe stage plaats en is deze in klas 5 gericht op uitstroom richting de arbeidsmarkt of doorstroom naar het MBO.

Na het op goede wijze doorlopen van iedere stageperiode behaalt de leerling een stagecertificaat.

Maatschappelijke stage: Eén dag in het jaar doen de leerlingen van Esloo College mee met ‘NL-doet’. Deze dag staat in het teken van maatschappelijke stage.