Stage

Esloo stage 838x318 4

Via praktijklessen, arbeidstraining, interne en externe stages tracht de school aan vaardigheids- en competentieontwikkeling te werken om daarmee een passende plek op de arbeidsmarkt te verwerven en te behouden.

In de stages zijn 4 fases te onderscheiden.
Fase 1: oriëntatie op arbeid door arbeidstraining; in de les (klas 1) en in de oefenbedrijven (klas 2)
Fase 2: interne stage en begeleide externe stage (klas 3)
Fase 3: zelfstandige externe stage (klas 4)
Fase 4: uitstroom stage (klas 5)

Stages: In de onderbouw worden 2 keer per jaar bedrijfsexcursies georganiseerd om de leerlingen kennis te laten maken met bedrijven. In klas 2 vindt de interne oriëntatie bij de 4 oefenbedrijven plaats. In klas 3 lopen de leerlingen een begeleide externe stage. Vanaf klas 4 vindt de zelfstandige externe stage plaats en is deze in klas 5 gericht op uitstroom richting de arbeidsmarkt of doorstroom naar het MBO.

Na het op goede wijze doorlopen van iedere stageperiode behaalt de leerling een stagecertificaat.

Uitvallers op de stage gaan naar Oefenbedrijf Repro. Vierde- en vijfdejaars leerlingen die uitvallen door hun eigen onfatsoenlijke gedrag, krijgen eerst een week de tijd om een andere plek te vinden. Deze week zijn ze niet welkom op school. Ze krijgen wel werk mee en moeten zich elke dag op school melden om te vertellen wat ze gedaan hebben tijdens hun zoektocht naar een stageplek.

Maatschappelijke stage: Eén dag in het jaar doen de leerlingen van Esloo College mee met ‘NL-doet’. Deze dag staat in het teken van maatschappelijke stage.