Lestijden

lestijden 838x318

  van tot
Coaching 08.15 08.45
Mentortijd 08.45 09.00
1e lesblok 09.00 10.40
Pauze 10.40 10.55
2e lesblok 10.55 12.35
Pauze 12.35 13.05
3e lesblok 13.05 14.45
CKS 14.45 15.45

Op dinsdag eindigen alle lessen om 12.35 uur

Rondom de oefenbedrijven kunnen er soms andere werktijden gelden. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat leerlingen van de horeca ’s middags, of aan het begin van de avond ingeroosterd worden.

Mentortijd en stamgroepen
Elke ochtend start met een kwartier mentortijd. Dit is verplicht voor alle leerlingen. Elke schooldag begint dus om 08.45. Als de mentor afwezig is, dan meldt de leerling zich om 08.45 bij de docent waar hij het eerste uur les heeft.

Coaching
Om 08.15 uur vindt de coaching plaats. Uw kind heeft dan individuele gesprekken met de mentor. De mentor nodigt uw kind van tevoren uit. Uw kind is dan verplicht om (op tijd) te komen.

Het vak CKS
Het vak CKS neemt een belangrijke plaats in op onze school. De letters staan voor Cultuur, Kunst en Sport. Uw kind heeft de keuze uit een aantal mogelijkheden. De meeste lessen worden gegeven door externe docenten. Deze lessen vallen binnen het rooster en zijn dus verplicht. CKS duurt 60 minuten.