Lestijden

lestijden 838x318

  van tot
Coaching (eens in de 6 weken) 08.00 08.25
Mentorles 08.25 08.45
1e lesuur 08.45 09.45
2e lesuur 09.45 10.45
Pauze 10.45 11.00
3e lesuur 11.00 12.00
4e lesuur 12.00 13.00
Pauze 13.00 13.30
5e lesuur 13.30 14.30
 CKS (1x per week) 14.30  15.30 

 

Rondom de oefenbedrijven kunnen er soms andere werktijden gelden. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat leerlingen van de horeca ’s middags, of aan het begin van de avond ingeroosterd worden.

Mentortijd en stamgroepen
Elke ochtend start met 20 minuten mentortijd. Dit is verplicht voor alle leerlingen. Elke schooldag begint dus om 08.25 uur.

Coaching
Om 08.00 uur vindt de coaching plaats. Uw kind heeft dan individuele gesprekken met de mentor. De mentor nodigt uw kind van tevoren uit. Uw kind is dan verplicht om (op tijd) te komen. Dit is gemiddeld eens in de 6 weken.

Het vak CKS
Het vak CKS neemt een belangrijke plaats in op onze school. De letters staan voor Cultuur, Kunst en Sport. Uw kind heeft de keuze uit een aantal mogelijkheden. De meeste lessen worden gegeven door externe docenten. Deze lessen vallen binnen het rooster en zijn dus verplicht. CKS duurt 60 minuten.