Medezeggenschapsraad (MR)

Esloo MR

Esloo College heeft een medezeggenschapsraad (MR). De medezeggenschapsraad denkt mee en besluit mee over belangrijke zaken die de school aangaan. De MR heeft een personeels- en oudergeleding. Dit betekent dat u als ouder ook mee kunt praten, denken en beslissen. Heeft U interesse, laat het ons dan weten.
Esloo College maakt deel uit van de regio Lucas Voortgezet Onderwijs Den Haag (LVODH). De regio heeft ook een MR, de zogenaamde Regio Medezeggenschapsraad (RMR). Deze is samengesteld uit een vertegenwoordiger van iedere school die deel uitmaakt van LVODH.

Leden van de MR:
• Personeelsgeleding: mevrouw Y. Harteveld en meneer P. van Amerongen
• Oudergeleding: mevrouw Komies en mevrouw Sönmez

Overlegdata 2020-2021:
• dinsdag 08-12-2020
• dinsdag 02-02-2021
• dinsdag 13-04-2021
• dinsdag 08-06-2021