Medezeggenschapsraad (MR)

Esloo MR

Esloo College heeft een medezeggenschapsraad (MR). De medezeggenschapsraad denkt mee en besluit mee over belangrijke zaken die de school aangaan. De MR heeft een personeels- en oudergeleding. Dit betekent dat u als ouder ook mee kunt praten, denken en beslissen. Heeft U interesse, laat het ons dan weten.
Esloo College maakt deel uit van de regio Lucas Voortgezet Onderwijs Den Haag (LVODH). De regio heeft ook een MR, de zogenaamde Regio Medezeggenschapsraad (RMR). Deze is samengesteld uit een vertegenwoordiger van iedere school die deel uitmaakt van LVODH.

 

DE MR ZOEKT EEN OUDER! Klik hier om er alles over te lezen!

Heb je interesse zitting te nemen in de MR, stuur dan een mail naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.