Medezeggenschapsraad (MR)

Esloo MR

Esloo College heeft een medezeggenschapsraad (MR). De medezeggenschapsraad denkt mee en besluit mee over belangrijke zaken die de school aangaan. De MR heeft een personeels- en oudergeleding. Dit betekent dat u als ouder ook mee kunt praten, denken en beslissen. Heeft U interesse, laat het ons dan weten.
Esloo College maakt deel uit van de regio Lucas Voortgezet Onderwijs Den Haag (LVODH). De regio heeft ook een MR, de zogenaamde Regio Medezeggenschapsraad (RMR). Deze is samengesteld uit een vertegenwoordiger van iedere school die deel uitmaakt van LVODH.

De medezeggenschapsraad van Esloo College streeft er naar elk schooljaar minstens 5 keer bij elkaar te komen.
Vergaderingen zijn bijna altijd openbaar, agenda en notulen liggen ter inzage op de school.