Cultuur, Kunst en Sport

CKS 2 838x318Aandacht voor cultuur, kunst en sport

Wij vinden naast de aandacht voor de Nederlandse taal ook cultuur, kunst en sport belangrijk. Het vak CKS (Cultuur, Kunst en Sport) neemt dan ook een belangrijke plaats in op onze school. We hebben voor onze leerlingen een creatief en gevarieerd aanbod en de lessen worden gegeven door externe docenten. Ze vallen wel onder het normale lesrooster en zijn dus verplicht.

De doelstellingen van het vak CKS zijn:
● ontdekken zinvolle vrijetijdsbesteding
● het verbreden van maatschappelijke inzichten
● identiteitsontwikkeling door activiteiten te ondernemen buiten hun dagelijkse leefwereld.
● talentontwikkeling/ontdekking
● vergroten sociale vaardigheden

De volgende lessen bieden wij aan;
● Rap
● Muziek
● Koken
● Make-up
● Sieraden
● Voetbal
● Fitness
● BMX
● Thaiboksen
● Drama
● Streetdance

Download hier het  beleidstuk cultuur op het Esloo College of lees het hieronder online.