Aanmeldingsprocedure

 

Heb jij besloten dat Esloo College de beste keuze is voor jou?
Aanmelden kan tot vrijdag 5 maart!
• maandag 15 t/m vrijdag 19 februari van 9.00 uur tot en met 16.00 uur
• maandag 1 t/m vrijdag 5 maart van 9.00 uur tot en met 16.00 uur
Aanmelden kan door het adviesformulier met een praktijkonderwijs advies en een ingevuld en ondertekend voorkeursformulier in te leveren op Esloo College.
Komt het tijdstip niet uit of heb je vragen over de aanmeldprocedure?
Mail of bel dan naar: 
dhr. van Rongen
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
mevr. Vink
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
070-700 2500

Wij hebben in schooljaar 2021/2022 plaats voor 36 eerstejaarsleerlingen en 4 leerlingen voor de Internationale Schakel Klas (ISK).

Aanmelding vindt plaats na het inleveren van het adviesformulier van de (speciale) basisschool. Op dit formulier staat een unieke code, waarmee de leerling kan worden aangemeld in Onderwijs Transparant (OT). Na aanmelding in OT is het digitale dossier van de leerling beschikbaar voor Esloo College. Ouders ondertekenen het aanmeldingsformulier en het formulier Zienswijze van ouders van het Samenwerkingsverband en krijgen uitleg over de aanvraag voor de Toelaatbaarheidsverklaring voor het PrO (TLV-PrO).

De ouders wordt gevraagd om een formulier te ondertekenen waarin zij toestemming geven om informatie op te vragen bij de verwijzende school en externe instanties.

De zorg coördinator zorgt ervoor dat de toelatingscommissie de benodigde informatie krijgt. Deze informatie moet aangeleverd zijn door de verwijzende scholen. Zonder deze informatie stopt de toelatingsprocedure.
De benodigde informatie is:
• Een onderwijskundig rapport OKR (VO-VO of BO-VO)
• uitslag, door het SWV en/of Cotan goedgekeurde, IQ test niet ouder dan 2 jaar
• leervorderingen test (vb CITO, Drempelonderzoek)
• gegevens sociaal emotionele ontwikkeling
• medische bijzonderheden,
• hulpverlening
• het Esloo College aanmeldformulier
• Verwijsindex raadplegen door Zorgteam

Er worden twee vervolgafspraken gemaakt:(Het kan zijn dat dit ivm Corona regelgeving anders gaat)
1: Oudergesprek: is met ouders/verzorgers en Schoolmaatschappelijk werker (SMW-er). Indien nodig kan de orthopedagoog aanwezig zijn ivm mogelijke aanvulling van informatie
2: Testdagdeel: de leerling is een schooldagdeel op onze school te gast.

De aanmeldingen voor het PrO worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Het bericht van plaatsing volgt uiterlijk zes weken na aanmelding, eventueel is verlenging met vier weken mogelijk.

Lees meer over de toelatingsprocedure in hoofdstuk 6 van het document Leerlingenondersteuning. (download)