Aanmeldingsprocedure

Esloo leerbedrijf 838x318 1

Open dagen
Dinsdag 5 november 2019 van 15.00 tot 17.00 uur
Zaterdag 30 november 2019 van 10.00 tot 12.00 uur
Woensdag 11 december 2019 van 16.00 tot 18.00 uur
Woensdag 29 januari 2020 van 16.00 tot 19.00 uur

Inschrijfdagen
Zaterdag 1 februari 2020 van 10.00 tot 13.00 uur
Woensdag 5 februari 2020 van 16.00 tot 18.00 uur

Wij hebben in schooljaar 2020/2021 plaats voor 32 eerstejaarsleerlingen en 12 leerlingen voor de Internationale Schakel Klas (ISK).

Aanmelding vindt plaats na het inleveren van het adviesformulier van de (speciale) basisschool. Op dit formulier staat een unieke code, waarmee de leerling kan worden aangemeld in Onderwijs Transparant (OT). Na aanmelding in OT is het digitale dossier van de leerling beschikbaar voor Esloo College. Ouders ondertekenen het aanmeldingsformulier en het formulier Zienswijze van ouders van het Samenwerkingsverband en krijgen uitleg over de aanvraag voor de Toelaatbaarheidsverklaring voor het PrO (TLV-PrO).

De ouders wordt gevraagd om een formulier te ondertekenen waarin zij toestemming geven om informatie op te vragen bij de verwijzende school en externe instanties.

De zorg coördinator zorgt ervoor dat de toelatingscommissie de benodigde informatie krijgt. Deze informatie moet aangeleverd zijn door de verwijzende scholen. Zonder deze informatie stopt de toelatingsprocedure.
De benodigde informatie is:
• Een Onderwijskundig rapport OKR (VO-VO of BO-VO)
• uitslag, door het SWV en/of Cotan goedgekeurde, IQ test niet ouder dan 2 jaar
• leervorderingen test (vb CITO, Drempel)
• gegevens sociaal emotionele ontwikkeling
• medische bijzonderheden,
• hulpverlening
• Het Esloo College aanmeldformulier
• Verwijsindex raadplegen door Zorgteam

Er worden twee vervolgafspraken gemaakt:
1: Oudergesprek: is met ouders/verzorgers en Schoolmaatschappelijk werker (SMW-er). Indien nodig kan de orthopedagoog aanwezig zijn ivm mogelijke aanvulling van informatie
2: Testdagdeel: de leerling is een schooldagdeel op onze school te gast.

De aanmeldingen voor het PrO worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Het bericht van plaatsing volgt uiterlijk zes weken na aanmelding, eventueel is verlenging met vier weken mogelijk.

Lees meer over de toelatingsprocedure in hoofdstuk 6 van het document Leerlingenondersteuning. (download)