Aanmeldingsprocedure

Heb jij besloten dat Esloo College de beste keuze is voor jou?

Op de open dag van zaterdag 16 maart kunt u zonder afspraak tussen 10.00 uur en 14.00 uur langskomen en al uw vragen stellen over het aanmelden op Esloo College.

Aanmelden kan op de volgende dagen:
• maandag 18 maart tot en met zondag 31 maart

U bent welkom op maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 17.00 uur.

Zaterdag 23 maart bent u welkom van 10.00 uur tot 14.00 uur

Komt het tijdstip niet uit of heb je vragen over de aanmeldprocedure?
Dan kan je ook een afspraak maken door te mailen of bellen naar:
mevrouw Lobbezoo
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
of mevrouw Vink
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
070-700 2500

Aanmelden kan door het BOVO adviesformulier met een praktijkonderwijs advies in te leveren op Esloo College.

Wij hebben in schooljaar 2024-2025 plaats voor 40 eerstejaarsleerlingen (36 eerstejaarsleerlingen en 4 ISK eerstejaarsleerlingen).

Aanmelding vindt plaats na het inleveren van het adviesformulier van de (speciale) basisschool. Op dit formulier staat een unieke code, waarmee de leerling kan worden aangemeld in Onderwijs Transparant (OT). Na aanmelding in OT is het digitale dossier van de leerling beschikbaar voor Esloo College. Ouders ondertekenen het aanmeldingsformulier en het formulier Zienswijze van ouders van het Samenwerkingsverband en krijgen uitleg over de aanvraag voor de Toelaatbaarheidsverklaring voor het PrO (TLV-PrO).

De ouders wordt gevraagd om een formulier te ondertekenen waarin zij toestemming geven om informatie op te vragen bij de verwijzende school en externe instanties.

De zorgcoördinator zorgt ervoor dat de toelatingscommissie de benodigde informatie krijgt. Deze informatie moet aangeleverd zijn door de verwijzende scholen. Zonder deze informatie stopt de toelatingsprocedure.
De benodigde informatie is:
• Een onderwijskundig rapport OKR (VO-VO of BO-VO)
• uitslag, door het SWV en/of Cotan goedgekeurde, IQ test niet ouder dan 2 jaar
• leervorderingen test (vb CITO, Drempelonderzoek)
• gegevens sociaal emotionele ontwikkeling
• medische bijzonderheden,
• hulpverlening
• het Esloo College aanmeldformulier
• Verwijsindex raadplegen door Zorgteam

Aanmeldingscriteria:

Om toegelaten te kunnen worden, moet een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) worden aangevraagd. Dit wordt gedaan door de praktijkschool. Hiervoor levert de (speciale) basisschool een onderwijskundig rapport (OKR) aan. In het OKR staan de leerachterstanden en het IQ vermeld. Leerlingen die in aanmerking komen voor praktijkonderwijs hebben een IQ tussen de 55 en 74/80 en hebben leerachterstanden van 50% of meer op minstens twee van de leergebieden technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en/of inzichtelijk rekenen.

Zonder TLV kan een leerling niet in het praktijkonderwijs geplaatst worden.

Er worden twee vervolgafspraken gemaakt:
1: Oudergesprek: is met ouders/verzorgers en Schoolmaatschappelijk werker (SMW-er). Indien nodig kan de orthopedagoog aanwezig zijn ivm mogelijke aanvulling van informatie
2: Testdagdeel: de leerling is een schooldagdeel op onze school te gast.

Op woensdag 15 mei 2024 na 15.00 uur krijgt u bericht of uw zoon of dochter geplaatst is. In het geval van uitloting of afwijzing zal er voor uw kind via een maatwerktraject een andere plek worden gezocht

Lees meer over de toelatingsprocedure in hoofdstuk 6 van het document Leerlingenondersteuning. (download)