Communicatie

vakkenpakket 838x318

Communicatie via Social Schools

Ouder- , leerling- en schoolcommunicatie: Voor de communicatie tussen school en ouders maakt Esloo College gebruik van Social Schools. Dit is een internetapplicatie. Er is ook een app (IOS en Android) beschikbaar. Hiervoor ontvangt u van ons een uitnodiging.
U kunt zich ook zelf aanmelden via https://app.socialschools.eu/ ,kies voor account maken en gebruik vervolgens de koppelcode die u van school heeft gekregen.
Via Social Schools zullen we u onder andere informeren over organisatiedagen, activiteiten die op school georganiseerd worden voor uw kind en andere bijzonderheden die voor u van belang zijn.
U kunt Social Schools zelf ook gebruiken om met school te communiceren. Op deze manier kunt u snel en gemakkelijk met de mentor van uw kind in contact blijven. Via Social Schools kunt u ook uw zoon/ dochter ziek (en weer beter) melden, een afspraak voor de tandarts of dokter makkelijk melden.