Plaatsingsgesprek

Esloo leerbedrijf 838x318 2

De toelating is een gesprek met de zorgcoördinator en ouders/verzorgers, waarbij de toelatingsprocedure wordt doorgenomen.
Het toelatingsverslag wordt met ouders/verzorgers doorgenomen. Vragen die vanuit de toelatingsprocedure onbeantwoord zijn gebleven, worden aan ouders/verzorgers voorgelegd. De ouders/verzorgers zijn in de gelegenheid vragen te stellen m.b.t. het verslag. Ze kunnen aangeven of ze het eens zijn met het verslag, maar ook waar ze het niet mee eens zijn. Relevante aanvullingen worden aan het verslag toegevoegd.

In het toelatingsgesprek worden de volgende documenten aan de school overhandigd:
Kopie identiteitspapieren ouders/verzorgers en leerling
Kopie pas ziekteverzekering leerling

De volgende schooldocumenten moeten worden ondertekend:
Internetgebruik binnen school
Toestemming gebruik beeldmateriaal van de leerlingen

Tot slot ondertekent één van de ouders/verzorgers het toelatingsverslag.
De ouders krijgen het informatiepakket voor de start van het schooljaar.

Plaatsing
Het ondertekende toelatingsverslag gaat naar de administratie. De leerling wordt ingeschreven. De administratie draagt zorg voor archivering digitaal en papieren dossier.
De leerling is officieel geplaatst op Esloo College.
Het inschrijfformulier wordt opgestuurd naar de verwijzende school.

Lees meer over de toelatingsprocedure in hoofdstuk 6 van het document Leerlingenondersteuning. (download)