Oudergesprek

Esloo leerbedrijf 838x318 2

De aanmelding is een gesprek met de wettelijke vertegenwoordigers (ouders/verzorgers) en de schoolmaatschappelijk werker (SMW-er). De SMW-er gaat uitgebreid in op hulpverlening, thuissituatie, gezinssamenstelling en medische bijzonderheden. Ook wordt uitgebreid ingegaan op eventueel opgedane frustraties en angsten van de leerling en eventuele discrepanties tussen het gedrag van de leerling op school, in de buurt en thuis. Ook worden eventuele hulpvragen vanuit ouders/verzorgers besproken.
Naar aanleiding van vragen die voortkomen uit de testdag en of oudergesprek kan de SMW-er op huisbezoek gaan bij de leerling.

Lees meer over de toelatingsprocedure in hoofdstuk 6 van het document Leerlingenondersteuning. (download)