Toelatingscriteria

Esloo leerbedrijf 838x318 2

Op onze school worden leerlingen toegelaten die vallen binnen de criteria die gelden voor het Praktijkonderwijs. Dit kan vanaf ongeveer hun twaalfde jaar. Vanuit het samenwerkingsverband is de zorgkracht van alle praktijkscholen in beeld gebracht d.m.v. het zogenaamde School Ondersteunings Profiel. Op het Esloo College houden wij ons aan het volgende:

• Leerlingen moeten vallen binnen het bestuurs- en schoolbeleid.
• Leerlingen moeten zonder intensieve begeleiding het schoolprogramma kunnen volgen (denk aan het volgen van de lessen en het kunnen lopen van stage).
• Leerlingen die al een (half-, stief-)broer of (half-, stief-)zus op school hebben zitten hebben voorrang bij aanmelding.
• Leerlingen worden geplaatst op basis van een volledige en complete aanmelding.
• Het onderwijs op onze school is bedoeld voor leerlingen met leerproblemen. Wij kunnen leerling alleen plaatsen als zij aan de criteria voldoen en een Toelaatbaarheidsverklaring voor het Praktijkonderwijs hebben.
• Leerlingen komen in de eerste klas in een groep die bij hun leeftijd en vorderingen past.

Van de aanmeldende ouders wordt verwacht dat zij meewerken aan de toelatingsprocedure en aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van hun kind zoals de school die beoogd.

Bij inschrijving op een school voor Voortgezet Onderwijs wordt gevraagd naar het burgerservicenummer van de leerlingen (dit wordt ook het onderwijsnummer), een kopie van het paspoort/ID-bewijs van ouders en leerling en een kopie van de zorgpas van de leerling. We zijn verplicht deze gegevens in de administratie te hebben.

Lees meer over de toelatingsprocedure in hoofdstuk 6 van het document Leerlingenondersteuning. (download)