Oefenbedrijven

Oefenbedrijf 838x318

Oefenbedrijven inclusief branchecertificering:

Horeca: Keukenassistent - Bedieningsassistent
Technische dienstverlening: Assistent reparatiewerkzaamheden - Assistent onderhoudswerkzaamheden
Detailhandel: Aankomend verkoopmedewerker - Assistent logistiek medewerker
Dienstverlening en Sport: Assistent Facilitair Medewerker
Repro/ABT: training werknemers- en arbeidsvaardigheden

Algemene doelstelling oefenbedrijven:
Training van arbeidsvaardigheden, goed burgerschap, oefenen van werknemersgedrag in een real life setting, zodanig dat hij na het doorlopen van het oefenbedrijf, zijn kennis, vaardigheden en attitudes op een adequate manier kan inzetten in een regulier bedrijf.

In alle oefenbedrijven worden leerlingen getraind in hun werknemers gedrag/arbeidsvaardigheden. In elk oefenbedrijf worden de branche specifieke vaardigheden uitgewerkt .

Een competente leerling kan kennis, vaardigheden en houdingen toepassen zodat hij taken en klusjes kan toepassen met andere woorden: de leerling weet wat hij moet doen, hoe het gedaan moet worden, en hij kan ook nog aangeven waarom het zo moet. Kennis + vaardigheden + houding horen onlosmakelijk bij elkaar. Competenties ontwikkel je in de praktijk door leertaken, werkopdrachten of klussen uit te voeren.

De opbouw van de leerlijnen voor elk oefenbedrijf is als volgt:
Fase 1 basisniveau
• aanleren van basiskennis, basisvaardigheden en basishoudingen in de praktijk
• oriëntatie op de praktijk

Fase 2 gevorderd niveau
• verdieping en verbreding van de verworven competenties
• meer routinematig leren uitvoeren van arbeidsgerichte taken
• oriëntatie op de praktijk

Fase 3 expertniveau
• verdere verdieping van de verworven competenties
• routinematig uitvoeren van taken
• specialisatie en voorbereiding op uitstroom naar een bedrijf
• leren functioneren in een werkorganisatie

Repro/Arbeidsvaardigheidstraining (ABT):
Naast de algemene doelstelling van de oefenbedrijven heeft Repro een aantal bedrijfsspecifieke doelstellingen. Dit heeft ook te maken met de positie van het oefenbedrijf binnen de school. Zijn de meeste andere oefenbedrijven op termijn erg naar buiten gericht, Repro/ABT is in eerste instantie vooral gericht op het trainen van werknemersvaardigheden en arbeidsvaardigheden. De reproafdeling zal ook in meerdere mate naar buiten gericht zijn bij het uitvoeren van opdrachten van klanten binnen de beperkingen die de school heeft.


Facultatief modulair aanbod:

• Textiel
• VCA
• Heftruck rijbewijs
• Brommer/auto-theorie
• EHBO
• Schoonmaakcertificaat


Openingstijden oefenbedrijven voor particulieren:

• Restaurant (Horeca):
• Fietsenmaker (Techniek):
  maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 09.00-14.30 uur, vrijdag van 09.00-13.00 uur (schoolpauzes gesloten)
• Tweedehands kledingwinkel (Detailhandel):
  dagelijks van 09.00 tot 13.00 uur en van 13.30 tot 14.30 uur