Aanvraag toelaatbaarheidsverklaring

Esloo leerbedrijf 838x318 2
Leerlingen kunnen niet zondermeer geplaatst worden in het Praktijkonderwijs. Hiervoor is een TLV-PrO noodzakelijk. Esloo College vraagt de TLV-PrO aan bij Samenwerkingsverband Zuid-Holland West (SWVZHW).
SWVZHW is het formele orgaan, die de aanvragen voor een TLV-PrO beoordeelt en toekent. De TLV-PrO is voorwaarde voor de bekostiging van een leerling. Zonder TLV-PrO kan een leerling niet worden geplaatst.
Esloo College valt onder het volgende samenwerkingsverband:

Samenwerkingsverband Zuid-Holland West (SWVZHW)
Binckhortslaan 145
2516BA Den Haag

Wanneer de leerling is aangemeld, is Esloo College verantwoordelijk voor het aanvragen van de TLV-PrO. Deze aanvraag wordt digitaal gedaan in OT. De school vult de aanvraag in en voegt het OKR, intelligentieonderzoek en de ondertekende zienswijze ouders als bijlage toe.
Het intelligentieonderzoek moet ondertekend zijn door een psycholoog of orthopedagoog die namens de verwijzende school het onderzoek heeft afgenomen.

De zienswijze van ouders is een onderdeel van de TLV-PrO aanvraag.
Op het formulier zienswijze van en ondertekening door de wettelijk vertegenwoordigers hebben ouders de ruimte om op te schrijven wat ze van de verwijzing naar het Praktijkonderwijs vinden en of ze het eens of oneens zijn met de aanvraag van een TLV-PrO aanvraag. De zienswijze moet vervolgens door één van de ouders worden ondertekend.

Voor de aanvraag van een TLV-PrO publiceert SWVZHW ieder jaar een overzicht per domein van testen en toetsen die gebruikt mogen worden. SWVZHW accepteert alleen testen en toetsen die zijn goedgekeurd door de Commissie Testaangelegenheden Nederland (Cotan).

SWVZHW beoordeelt de aanvraag en geeft een TLV-PrO af of wijst de aanvraag af. Na afwijzing krijgt de school nog een gelegenheid tot het aanvullen van de aanvraag, waarbij het mogelijk is nieuw testmateriaal aan te leveren.
Wanneer SWVZHW positief beschikt voor het Praktijkonderwijs, wordt de TLV-PrO opgestuurd aan de Praktijkschool en is de leerling toelaatbaar voor het Praktijkonderwijs.
Zonder TLV-PrO is een leerling niet plaatsbaar in het Praktijkonderwijs.

Lees meer over de toelatingsprocedure in hoofdstuk 6 van het document Leerlingenondersteuning. (download)