Missie en Visie

Missie 
We begeleiden de leerlingen naar een zo zelfstandig en zelfredzaam mogelijk niveau, waardoor ze deel kunnen nemen aan onze samenleving, op hun eigen wijze en met hun mogelijkheden tijdens en na hun schoolloopbaan.
Visie

Het praktijkonderwijs is voor leerlingen in het voortgezet onderwijs waarvan verwacht wordt dat zij geen volledig diploma kunnen behalen op vmbo-niveau of hoger. Het doel van Esloo College is om leerlingen voor te bereiden op een volwaardige plaats op de arbeidsmarkt.

Het motto is: ‘Esloo College dat werkt!’.

Esloo College bereidt leerlingen voor op de arbeidsmarkt door de vakken van de onderbouw van het voortgezet onderwijs aan te bieden afgestemd op de arbeidsmarkt. Daarnaast leren de leerlingen veel in de praktijk. Dit praktische leren vindt plaats tijdens de praktijkvakken, in de oefenbedrijven in de school en tijdens stages buiten de school. In de oefenbedrijven wordt geprobeerd de maatschappij zo goed mogelijk na te bootsen door middel van een restaurant, een een technische werkplaats, een reproruimte en een winkel.

Wanneer leerlingen zich dusdanig ontwikkelen dat aansluiting op het mbo mogelijk is, worden ze begeleid naar het vervolgonderwijs.