Entree opleiding

Entreeonderwijs 838x318

Doorstromen naar een vervolgopleiding?

Veel leerlingen van het Esloo College gaan na het behalen van hun praktijkdiploma direct aan de slag op de arbeidsmarkt. Maar wil en kan je uiteindelijk doorstromen naar een vervolgopleiding? Dan biedt Esloo College in samenwerking met ROC-Mondriaan (mbo) een voortraject aan voor een brede assistent opleiding aan. Dit is de Entree-opleiding (voorheen mbo niveau 1). Hieronder tref je hier meer informatie over aan.

Voorwaarden entree opleiding
Om in aanmerking te komen voor de entree-opleiding moet de leerling aantonen het mbo-niveau aan te kunnen. Hiervoor maakt Esloo College gebruik van de TOA-toetsen. Om de aansluiting met het mbo te kunnen maken zullen de TOA-toetsen minimaal op niveau 1F gescoord moeten worden en zal ontwikkeling naar niveau 2F moeten worden aangetoond. Bij twijfel over de haalbaarheid, kan er nog worden gekozen voor de afname van de capaciteitentoets bij Mondriaan.

De leerling volgt binnen Esloo College een apart programma en doet uiteindelijk examen op Mondriaan. Esloo College beoogt hiermee een succesvolle overgang naar het ROC.

Het ministerie van onderwijs heeft voor de komende jaren het benodigde taal– en rekenniveau hierbij vastgesteld op 2F. (Eindniveau vmbo) De meeste leerlingen uit het praktijkonderwijs zullen dit niveau daarom niet kunnen halen. Een leerling kan na het behalen van het Entree-diploma, afhankelijk van zijn/haar mogelijkheden, óf uitstromen naar de arbeidsmarkt óf doorstromen naar een mbo-opleiding niveau 2.