Toekomstgericht

Esloo stage 838x318 5

Wij zijn als school toekomstgericht

Dit betekent dat wanneer de leerlingen hun praktijkdiploma behalen, deze ook aansluit bij de arbeidsmarkt. Wij zijn dus met ons onderwijs gericht op de meest kansrijke arbeidssectoren nu en in de toekomst. Zodat ons leerlingen goed en direct aan de slag kunnen.

Onze toekomstgerichte sectoren zijn:
- Detailhandel
- Horeca Keukenassistent
- Horeca Bedieningsassistent
- Dienstverlening en Sport
- Techniek


Gericht op de toekomst
Wij bereiden onze leerlingen goed voor op de arbeidsmarkt en bieden vakken die zijn afgestemd op de arbeidsmarkt en de praktijk. De praktijk leer je bij ons tijdens de praktijkvakken, in de oefenbedrijven in de school en tijdens stages buiten de school. In de oefenbedrijven wordt geprobeerd de maatschappij van nu zo goed mogelijk na te bootsen.

De school heeft hiervoor een restaurant, een ruimte voor facilitaire dienstverlening, een technische werkplaats, een reproruimte en een winkel. De meeste leerlingen gaan na het behalen van hun praktijkdiploma werken.

Een goede praktijkvorming is van groot belang en moet ook toekomstgericht zijn. Hiervoor hebben we een opbouwende fasering aangebracht. Zodat wij en het team deze praktijkvorming zo goed mogelijk en gestructureerd uit kunnen voeren. Ook blijven we alert op de beweging in de arbeidsmarkt. Waar liggen de kansen voor onze leerlingen? Daarom is ons onderwijs ook continu in beweging om actueel te blijven voor onze leerlingen.

Download hier het document arbeidstoeleiding op het Esloo College te Den Haag of bekijk het hieronder online.


Schema 2: Opbouw en fasering van de praktijkvorming op het Esloo College
Schema 2