Update 22 april! Maatregelen bestrijding coronavirus

Den Haag, 22 april 2020
Ouderbrief verlenging sluiting scholen tot en met 1 juni 2020

Beste ouder/verzorger,
Dinsdagavond heeft het kabinet aangekondigd dat de genomen maatregelen in de strijd tegen het coronavirus voor het voortgezet onderwijs worden verlengd tot en met 1 juni 2020. Voor Esloo College betekent dit concreet dat de school gesloten zal blijven tot en met 1 juni. De leerlingen worden dinsdag 2 juni weer op school verwacht. In de week van 20 mei maakt het kabinet bekend of en hoe de maatregelen verlengd worden. Op dit moment zijn de docenten de 1,5 meter school aan het realiseren, zodat we zo veilig als mogelijk kunnen starten.
In de week van 11 mei krijgt u bericht over de maatregelen die wij op Esloo College nemen om de sociale hygiëne te waarborgen.

De minister-president benadrukte dat we het coronavirus alleen samen onder controle krijgen. Hij riep op de maatregelen na te leven en zoveel mogelijk thuis te blijven. Ook in de meivakantie.
Vanaf 18 mei zullen de docenten leerlingen in twee- of drietallen op school uitnodigen om met de leerlingen te spreken over hun gezondheid, sociale hygiëne en hun schoolwerk.

Onderwijs op afstand
Ondanks deze uitzonderlijke situatie en de grote onzekerheid die deze met zich meebrengt, zijn wij onder de indruk van de inzet van u en onze medewerkers om in zo’n kort tijdsbestek vorm te geven aan onderwijs op afstand. Wij blijven ons komende periode ten volle inzetten om hier op een goede manier invulling aan te geven. We herhalen hierbij het beroep dat we doen op u als ouder/verzorger om – samen met ons – de crisis zo goed mogelijk het hoofd te bieden en daar waar mogelijk uw kind te ondersteunen bij het afstandsonderwijs.

Opvang
We blijven onze maatschappelijke taak vervullen om noodopvang te bieden aan kinderen met ouders in een vitaal beroep.

Actuele informatie op schoolwebsite en Schoudercom
Via de website van de school: www.esloocollege.nl en het programma Schoudercom houden wij u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen.
Schoudercom is een communicatieprogramma waarmee u via uw computer/tablet of smartphone met de mentor van uw zoon/dochter kan communiceren. Als uw e-mail adres bekend is bij school krijgt u hiervoor vanzelf een uitnodiging. U kunt uw e-mail adres ook doorgeven via deze link; https://forms.gle/WYDsvju53qPE7byP8

Heeft u vragen over de informatie in deze brief? Neem dan contact op met Sandra Jellema, per mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en/of telefonisch tussen 9.00 en 14.00 uur te bereiken op 070-7002500


Met vriendelijke groet,
Sandra Jellema

Update 2 april! Maatregelen bestrijding coronavirus

Den Haag 2 april 2020

Ouderbrief verlenging sluiting scholen tot en met de meivakantie

Beste ouder/verzorger,
Dinsdagavond heeft het kabinet aangekondigd dat de genomen maatregelen in de strijd tegen het coronavirus worden verlengd tot en met 28 april. Voor het onderwijs betekent dit concreet dat scholen gesloten blijven tot en met de meivakantie. De leerlingen worden maandag 11 mei weer op school verwacht. De week voorafgaand aan 28 april maakt het kabinet bekend of en hoe de maatregelen verlengd worden.

De minister-president benadrukte dat we het coronavirus alleen samen onder controle krijgen. Hij riep op de maatregelen na te leven en zoveel mogelijk thuis te blijven. Ook in de meivakantie.

Onderwijs op afstand
Ondanks deze uitzonderlijke situatie en de grote onzekerheid die deze met zich meebrengt, zijn wij onder de indruk van de inzet van u en onze medewerkers om in zo’n kort tijdsbestek vorm te geven aan onderwijs op afstand. Wij blijven ons komende periode ten volle inzetten om hier op een goede manier invulling aan te geven. We herhalen hierbij het beroep dat we doen op u als ouder/verzorger om – samen met ons – de crisis zo goed mogelijk het hoofd te bieden en daar waar mogelijk uw kind te ondersteunen bij het afstandsonderwijs.

Opvang
We blijven onze maatschappelijke taak vervullen om noodopvang te bieden aan kinderen met ouders in een vitaal beroep.

Actuele informatie op schoolwebsite en Schoudercom
Via de website van de school: www.esloocollege.nl houden wij u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen.
We gaan de komende dagen ook het programma Schoudercom inzetten. Dit is een communicatieprogramma waarmee u via uw computer/ tablet of smartphone met de mentor van uw zoon/ dochter kan communiceren. Als uw e-mail adres bekend is bij school krijgt u hiervoor vanzelf een uitnodiging. U kunt uw e-mail adres ook doorgeven via deze link; https://forms.gle/WYDsvju53qPE7byP8

Heeft u vragen over de informatie in deze brief? Neem dan contact op met Sandra Jellema, per mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en/of telefonisch tussen 9.00 en 14.00 uur te bereiken op 070-7002500

Met vriendelijke groet,
Sandra Jellema


Actuele ontwikkelingen
Website van het ministerie van Onderwijs. https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-onderwijs-cultuur-en-wetenschap

Update 26 maart! De examens op het Esloo College.

Den Haag, 26 maart 2020

Beste ouders/verzorgers,
Zoals u allen in het nieuws heeft kunnen horen, worden dit jaar de Centrale Examens geschrapt. Wat betekent dit voor onze school? De examens op het Esloo College bestaan uit de volgende onderdelen:
• Stage; we beoordelen de gelopen stage-uren. Gemiste uren door de maatregelen rondom het Coronavirus, worden uiteraard niet meegenomen in de beoordeling.
• Portfolio; dit kan via de mail worden ingeleverd, nagekeken en goedgekeurd. De mentor heeft hierover al contact met de leerlingen gehad.
• Eindgesprek PrOdiploma; dit wordt ook in een 1 op 1 situatie georganiseerd en kan dus gewoon doorgaan.
Voor de leerlingen die ook opgaan voor het Entreediploma gelden uiteraard de bovenstaande zaken, maar spelen er nog een aantal processen mee:
• Centrale examinering taal en rekenen; wanneer dit doorgang kan vinden is nog niet bekend. Het ROC Mondriaan is hier druk mee bezig. Zodra we hier duidelijkheid over hebben, laten we dit zo snel mogelijk weten
• Schrijftoets; dit kan individueel op school georganiseerd worden, planning volgt nog
• Keuzedeel; leerlingen weten wat er van ze verwacht wordt en gaan hier de komende weken mee aan de slag. De docenten communiceren hierover met de leerlingen en houden voor hen het examenboekje bij en tekenen dit af. Dit wordt dus allemaal op individuele basis georganiseerd en loopt gewoon door
• Examen spreken en gesprekken voeren; Dit kan op individuele basis georganiseerd worden. De planning hiervoor volgt nog.
• Proeve van Bekwaamheid; Deze staan per leerling individueel gepland en kunnen in principe nog steeds doorgaan. Zodra hier meer over bekend is laten we dit zo snel mogelijk weten.
De examens kunnen voor onze leerlingen dus gewoon door gaan en het behalen van het diploma loopt geen gevaar. Mocht u nog vragen hebben kunt u deze stellen aan de mentor van uw kind.


Met vriendelijke groet,
Team Esloo College

Update 15 maart! Maatregelen bestrijding coronavirus

Vandaag 15 maart heeft het kabinet bekend gemaakt dat scholen in het primair -, voortgezet – en middelbaar beroepsonderwijs en kinderopvang vanaf maandag 16 maart 2020 sluiten. De sluiting zal vooralsnog gelden tot en met 6 april 2020. Dit is een uitzonderlijke periode met veel onzekerheid. De maatregelen rond het coronavirus raken ons allen.

Wat betekent dit voor u?
We begrijpen dat de impact van dit besluit voor u als ouder/verzorger groot is. Ook voor de kinderen zal dit een periode zijn met minder zekerheid en houvast.

Klik hier voor de Ouderbrief

Actuele ontwikkelingen
Wij houden u via deze website op de hoogte van de actuele ontwikkelingen. Houd deze daarom in de gaten. Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht? Neem dan contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 070 7002500.
Website van het ministerie van Onderwijs. https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-onderwijs-cultuur-en-wetenschap

Restaurant ontvangt schaal gezonde schoolkantine

Gezondeschoolkantine

Het restaurant van het Esloo College heeft de gouden schaal van de gezonde schoolkantine in ontvangst mogen nemen. Deze schaal laat zien dat er gezond eten wordt verzorgd tijdens de pauzes. Meer informatie over de gezonde schoolkantine kun je 
hier vinden.