Herstart voortgezet onderwijs vanaf 2 juni a.s.

Den Haag, 29 mei 2020

Betreft: herstart voortgezet onderwijs vanaf 2 juni a.s.

Geachte ouders/verzorgers,
Zoals vorige week door premier Rutte is aangekondigd, gaat de school met ingang van dinsdag 2 juni weer open. Omdat we 1,5 meter afstand moeten kunnen garanderen, kunnen niet alle leerlingen iedere dag naar school. Hiervoor krijg je een aangepast rooster waar in staat op welke dagen en tijden je op school wordt verwacht. De overige dagen werk je thuis aan school werk.
Binnen de voorschriften en adviezen kunnen we aan maximaal 6 leerlingen per klas lesgeven.
Om dit zo veilig mogelijk te kunnen doen volgens de adviezen van het RIVM gelden de volgende afspraken:
• Kom zoveel mogelijk op de fiets of lopend naar school óf laat je met de auto brengen en halen.
• Je krijgt een vaste tijd van 3 uur dat je op school bent. Kom niet te vroeg, maar ook niet te laat.
o Mocht je toch te laat komen, meld je bij de administratie. Dan begeleidt een juf of meester je naar je klas.
• Iedere klas heeft een ingang die zij kunnen gebruiken.
• Je mentor vertelt je via welke ingang jij naar binnen moet komen.
Houd 1,5 meter afstand bij het binnenkomen van de school.
• Er lopen geen kinderen op de gang tijdens de ‘lessen’.
• Bij de ingang wordt je door je mentor of de directie ontvangen.
Houd 1,5 meter afstand tot iedereen.
• Luister goed naar de instructie van de docenten.
• Volg de looproutes in school (zwarte pijlen op de grond).
• Na binnenkomst was je 20 seconden je handen bij de wasbak die je mentor aangeeft.
• Tijdens de les blijf je in het lokaal. Je mag tijdens de les niet naar de wc, behalve als dit echt niet anders kan.
• Na de les ga je meteen de school uit, ga je naar huis en blijf je niet in de buurt van school rondhangen.
Houd 1,5 meter afstand tot iedereen bij het verlaten van de school.

Afspraken over het reizen met het openbaar vervoer (OV) alleen als het echt niet anders kan:
1. In het algemeen: Reis alleen met het OV als het écht noodzakelijk is.
2. Het is per 1 juni verplicht om in het OV een niet-medisch mondkapje te dragen.
3. Houd, ook met dit mondkapje op, in het OV zo veel mogelijk afstand van elkaar.
4. Iedereen is en blijft zelf verantwoordelijk. Dus als de trein, tram of bus te vol is: sla er 1 over. Ga dus voor de zekerheid op tijd, dus eerder dan normaal, van huis weg.
5. Een buschauffeur of trambestuurder kan besluiten om, als het voertuig te vol is, door te rijden. In dat geval kun je pas met de volgende bus of tram mee.
6. Betaal voor je OV-reis. Check in en check uit met de OV-chipkaart. Er wordt op gecontroleerd.

Vragen kunnen gesteld worden via Schoudercom of door school te bellen (070-7002500).

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Dhr. W. van Rongen
Teamleider Esloo College

download hier het plan Heropening school