Een nieuwe lockdown

Een nieuwe lockdown
Andermaal heeft het virus ons verrast, op een manier die nog heftiger is dan we hadden kunnen voorspellen en gehoopt.
Wij zijn, net als u, tijdens de persconferentie van zaterdag 18 december geïnformeerd door de heer Rutte over de nieuwe lockdown.
Voor het praktijkonderwijs gelden er uitzonderingen.
 
Uitzonderingen
In het Praktijkonderwijs mogen de volgende activiteiten doorgaan:
1. Het mentoruur
2. De individuele coaching gesprekken
3. De praktijkvakken
4. Opvang op school voor kwetsbare leerlingen
5. Stages

Wij hebben voor deze week (20 december tot en met 24 december) gekozen voor de optie 1, 2, 4 en 5.

Stages
Bijna alle stages kunnen doorgaan deze week. Op die stages gelden de RIVM maatregelen.

Na de kerstvakantie
De maatregelen voor de gehele lockdown gelden tot 14 januari 2022. De schoolvakantie eindigt echter op 10 januari 2022.
Op 3 januari is er een persconferentie waarin de maatregelen voor na de kerstvakantie bekend worden gemaakt.
Wij hebben tijd nodig om te kijken wat deze maatregelen betekenen voor het onderwijs op Esloo College.
Op 5 januari 18.00 uur zullen wij u via SchouderCom inlichten wat de gevolgen zijn voor het rooster van uw kind.
 
Wij wensen u hele fijne dagen ondanks de maatregelen.