Nieuw rooster en 1,5 meter afstand

Het kabinet heeft gisteren (12-01-2021)  besloten dat de lockdown verlengd wordt met drie weken.

Ook in de verlengde lockdown maakt het Kabinet voor een aantal schoolsoorten een uitzondering: Praktijkgerichte lessen mogen in alle leerjaren op school aangeboden worden.

Esloo College valt onder de schoolsoort PRO (praktijkonderwijs) en hoort daardoor bij die uitzondering.

Voor deze groep leerlingen geldt wel een nieuwe regel; zij moeten op school ook onderling 1,5 meter afstand houden.

De afstandsregel voor de leerlingen van Esloo College gaat donderdag 14-01-2021 in.

De minister-president sprak tijdens de persconferentie over het toepassen van de 1,5 meterregel ‘waar het enigszins kan’. Hiermee bedoelde hij het praktijkonderwijs en de beroepsgerichte lessen in het vmbo, waar het streng handhaven van de 1,5 meter tot ingewikkelde situaties kan leiden. De toevoeging ‘waar het enigszins kan’ is zo streng bedoeld als ze klinkt: daarvoor is de situatie ernstig genoeg.

Dit betekent voor Esloo College dat de klassen worden gehalveerd.

Het rooster en de inrichting van de lokalen zijn aangepast op de 1,5 meterregel.

Door de 1,5 meterregel zullen de  leerlingen meer zelfstandig thuis online moeten werken en zijn minder vaak op school aanwezig.

Per klas zullen er dezelfde  verplichte instructie momenten  in Microsoft Teams blijven.

Alle leerlingen blijven  op deze momenten verplicht om in Microsoft Teams in te loggen zoals op het rooster vermeld staat.

Naast de instructie en de mentorles online hebben de leerlingen praktijklessen op school. Deze lessen zijn ook in het rooster opgenomen.

De stages van de leerlingen van de klassen 4 en 5 zullen indien mogelijk doorgaan. Mocht u daar bezwaar tegen hebben, dan vragen wij u contact met de mentor van uw kind op te nemen.

Elke dag zal er bekeken worden hoeveel docenten er inzetbaar zijn voor de lessen. De roosterwijzigingen zullen zo snel mogelijk worden doorgegeven in SchouderCom.

Mocht u zorgen of vragen hebben over het hybride onderwijs, rooster, SchouderCom of stage dan kunt u contact opnemen met de mentor van uw kind.