Esloo College is open vanaf 4 januari 2021

Na de toespraak van de minister president op 14 december 2020 was het nog onduidelijk of wij online les moesten gaan geven of dat we open mochten blijven na de kerstvakantie.

Na veel overleg heeft Lucasonderwijs besloten dat de leerlingen van Esloo College na de kerstvakantie (04-01-2021) praktijklessen en een gedeelte van de theorielessen op school mogen volgen. Ook zal er instructie voor theorie online gegeven worden.

Na de vakantie is er een vast rooster waarbij er per klas diverse verplichte instructie momenten zullen zijn in Teams. Alle leerlingen zullen elke lesdag een verplicht mentoruur hebben via Teams. Alle leerlingen zijn op deze momenten verplicht om in Teams in te loggen. Naast de instructie en het mentoruur online hebben de leerlingen praktijklessen op school. Deze lessen zullen ook in het rooster opgenomen worden.

Als de leerlingen niet op school zijn of niet ingelogd zijn op de momenten die aangegeven staan in het rooster dan zullen die uren als ongeoorloofd verzuim genoteerd worden en zal het verzuimprotocol in werking gaan.

Het blijft dus belangrijk om de school te bellen als uw kind niet naar school kan komen of niet online kan werken.

Informatie over het rooster voor na de kerstvakantie is door de mentoren via Schoudercom en per post gestuurd worden naar alle ouders en leerlingen.

Mocht u hier vragen over hebben dan kunt u bellen met mevrouw Jellema; 070 7002500.